Bu Kullanım Politikası, tüm "İTÜ/NET" kullanıcıları için uygulanan kuralları tanımlamaktadır. Kullanıcılar, üniversitemizin öğrencileri, öğretim üyeleri, araştırmacıları, araştırma kuruluşlarındaki ve diğer birimlerdeki çalışanlarıdır. İTÜ/NET, kullanıcıların haberleşme gereksinimlerinin TCP/IP protokolü ile çalışan bir ağ üzerinden karşılandığı tüm servis ve altyapıya verilen isimdir. İTÜ/NET Ağı eğitim, bilimsel araştırma, teknik gelişme, teknoloji transferi, bilimsel, teknik ve kültürel bilginin yayılması gibi amaçlar için kurulmuştur.

Sistem ve ağ güvenliğinin ihlal edilmesi yasaktır, cezai ve hukuki mesuliyetle sonuçlanabilir. İTÜ BİDB bu tür ihlallerin söz konusu olduğu durumları inceler ve eğer bir suç oluştuğundan şüphe duyulursa yasa uygulayıcı ile işbirliği yapar. İTÜ/NET aşağıdaki amaçlar için kullanılamaz:

Bu Kullanım Politikası'nı kabul eden taraf, İTÜ BİDB'nin ağın yukarıdaki maddelerde belirlenen kurallara uygun kullanımını, kullanıcının kişilik hakları saklı kalmak üzere, kontrol edebileceğinden haberdardır ve bunu açıkça kabul eder. Kullanıcı, İTÜ BİDB'nin, sorun yaratan herhangi bir olayın farkına varması üzerine, güvenliği sağlamak için, İTÜ/NET'e ulusal ya da uluslararası düzeyde erişimi geçici olarak engelleme kararı almak dahil, acil önlemler alabileceğini kabul eder. Ancak bu önlemler, belirtilen durum genel ağ işleyişini ve güvenliğini etkilemediği sürece, ilgili kişi veya birim ile iletişim kurulduktan ve belli bir süre tanındıktan sonra alınacaktır.

Kullanıcıların, başka bir kullanıcının sürekli tekrarlanan düşmanca hareketlerinden zarar görmesi halinde, ilgili herhangi bir kullanıcının isteği üzerine, İTÜ BİDB daha önce sözü edilen şartlarla kısıtlayıcı önlemler almak zorunda kalacaktır. Kullanıcı, İTÜ BİDB'nin, sektörde meydana gelebilecek yasal gelişmeleri göz önünde tutarak bu Kullanım Politikası'nı değiştirebileceğinden haberdardır ve bunu açıkça kabul eder; İTÜ BİDB, politikasını ve sözleşmeyi istediği zaman değiştirme hakkına sahiptir.